Kannustava palkitsemisjärjestelmä


Aamupäivän mittainen koulutus kannustavista palkitsemisjärjestelmistä on suunnattu toimitusjohtajille sekä henkilöstö- ja taloushallinnosta vastaaville.

Tutustumme niihin peruselementteihin, joiden avulla työyhteisöön rakennetaan erityisesti kassavirtatavoitteiden saavuttamiseen kytketty, pitkäjänteisesti toimiva ja oikeudenmukaiseksi koettu palkitsemisjärjestelmä.

Saat eväitä myös siihen, miten olemassa olevaa palkitsemisjärjestelmää voidaan kehittää entistä toimivammaksi.

KOULUTTAJA:
Riku Lehtinen, Yrityssuunnittelija, LJK, Tuloksentekijät Oy
Koulutuksen järjestää YritysAkatemia
OHJELMA JA AIKATAULU:
Kannustava palkitsemisjärjestelmä