Kassavirtalaskelmat

 

Yritys- ja yhteisöjohdolle ja heitä tukeville talous-, tuotanto-, toiminta- ja markkinointihenkilöille tarkoitettu kassavirtojen mallinnuskoulutus tehostaa johtamista, säästää aikaa ja rahavaroja sekä auttaa hallitsemaan riskejä entistä paremmin. 

Kassavirtojen mallinnuksen tarkoituksena on turvata kassavirran häiriötön jatkuvuus sekä auttaa tasoittamaan kassavirtojen kausivaihteluita. 

Koulutuksessa käytettävät Excel-työkalut saat omaan käyttöösi ja ne sisältyvät koulutuksen hintaan  -  samoin kuin koulutuksen jälkeinen tuki.  Jos otat koulutukseen mukaan oman kannettavan tietokoneen, voit niin halutessasi aloittaa kassavirtojen simuloinnin jo koulutuspäivän aikana. Ota tällöin mukaasi myös kahden edellisen vuoden lyhyet tuloslaskelmat ja taseet sekä tuoreimmat kirjanpitoraportit (tulos ja tase) kuluvan tilikauden alusta viimeisimmän laskentakuukauden loppuun asti.

KOULUTTAJA:
Riku Lehtinen, yrityssuunnittelija, LJK, Tuloksentekijät Oy
Koulutuksen järjestää YritysAkatemia

OHJELMA JA AIKATAULU:
Kassavirtalaskelmat