Laatujärjestelmä ISO 9001 standardin pohjalta

ISO 9001-standardi antaa hyvän pohjan toiminnan laatujärjestelmän rakentamiseksi kaiken kokoisille yrityksille ja organisaatioille toimialasta riippumatta.

Koulutus sopii hyvin laatuasioiden ja -ajattelun johdannoksi tai kertaukseksi, mikäli tietoja on tarve verestää. Kurssilla käsittelemme ja selkiytämme ISO 9001 -standardin keskeiset vaatimusalueet sekä laatujärjestelmän rakentamista ja ylläpitämistä käytännönläheisesti.

ISO 9001 on täysin yhteensopiva muiden johtamisjärjestelmien kanssa, kuten EFQM ja Balanced Scorecard. Kolmannen osapuolen sertifioima laatujärjestelmä perustuu ISO 9001 vaatimuksiin.

Koulutus on suunniteltu erityisesti yrityksen johdolle ja keskijohdolle sekä kaikille toiminnan kehittämisestä vastaaville ja siihen osallistuville henkilöille.

KOULUTTAJA:
Liikkeenjohdon konsultti Kay Grahn
Koulutuksen järjestää Yritysakatemia

OHJELMA JA AIKATAULU:
Laatujärjestelmä ISO 9001 - standardin pohjalta