Toimintajärjestelmän sisäinen auditointi

Sisäinen auditointi (arviointi) on johdon työkalu toimintajärjestelmän toimivuuden ja vaikuttavuuden varmistamiseksi.

Sisäinen auditointi on systemaattinen ja riippumaton prosessi, joka tukee liiketoiminnan tavoitteita ja antaa objektiivista ja hyödyllistä tietoa toiminnan kehittämisen kannalta.

Se on myös keskeinen osa sekä laatujärjestelmää (ISO 9001) että ympäristöjärjestelmää (ISO 14001).

Monet organisaatiot (niin yksityiset kuin julkisetkin) käyttävät sisäistä auditointia työkaluna vaikka heillä ei olisikaan sertifioitua laatujärjestelmää.

Tässä yhden päivän koulutuksessa paneudumme erityisesti auditoinnin kokonaisprosessiin, auditoijan tarvitsemiin taitoihin ja auditoinnin hyötytekijöihin.

Kurssi on suunniteltu ensisijaisesti toiminnan kehittämisestä vastaaville, sekä sisäiseen auditointiin osallistuville ja siihen koulutettaville henkilöille.

KOULUTTAJA:
Kay Grahn, liikkeenjohdon konsultti
Koulutuksen järjestää YritysAkatemia

OHJELMA JA AIKATAULU:
Toimintajärjestelmän sisäinen auditointi