Julkiset hankinnat - tarjoajana julkisissa hankinnoissa

 
Varmista menestymismahdollisuutesi julkisissa hankinnoissa! Julkissektorin tekemissä hankinnoissa noudatetaan hankintalakia. Yrityksen, joka tarjoaa palveluita, rakennusurakoita tai tavaroita julkissektorille, on tunnettava julkisia hankintoja koskevat pelisäännöt menestyäkseen kilpailussa. Pienikin virhe tarjouksessa voi johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Koulutuksessa käydään läpi koko hankintaprosessin keskeiset vaiheet ja annetaan käytännön ohjeita osallistumishakemuksen ja tarjouksen tekemiseen ja siihen miten voit välttää tarjoajien tavallisimmat virheet. Päivän aikana esitetään runsaasti käytännönläheisiä esimerkkejä ja oikeuskäytäntöä.
 
KOULUTTAJAT:
Varatuomari, asiantuntija Annamari Kontio, PTCServices Oy      
OTK, asiantuntija Kari Tossavainen, PTCServices Oy  
Varatuomari, asiantuntija Tapio Lahtinen, PTCServices Oy      

OHJELMA JA AIKATAULU