Hankintadirektiivin uudistus


Päivän aikana käydään läpi tulossa olevia isoimpia muutoksia hankintadirektiiveihin. Valmennus keskittyy klassiseen direktiiviin, mutta myös erityisalojen hankintadirektiiviä ja konsessiodirektiiviä käsitellään. Tässä tilaisuudessa ei käsitellä PUTU-direktiiviä, jonka osalta ei olekaan muutoksia tulossa.

Osallistujat saavat kokonaiskäsityksen uudistuksesta sekä tietoa muutoksista, joihin on hyvä alkaa valmistautua jo tänä vuonna. Kilpailuttaminen tulee käytännössä muuttumaan. Direktiivistä on valittu keskeisimmät muutoskohdat, joihin paneudutaan syvemmin. Osin käsitellään myös oikeuskäytäntöä, joka on vaikuttanut muutosten sisältöön. Päivän ohjelmassa ovat ainakin: hankintojen jakaminen osiin, miten hankintasopimusta voi jatkossa muuttaa, innovaatiokumppanuus uutena menettelynä, muutokset tarjoajien soveltuvuusehtoihin, tarjousten vertailuun ja elinkaarikustannuksien käyttäminen sekä hankintojen valvonta. Koulutus on suunnattu sekä hankintayksiköille että yrityksille.KOULUTTAJA
Eskola Saila, OTK, asiantuntija PTCServices Oy
Koulutuksen käytännönjärjestelyt hoitaa YritysAkatemia.

OHJELMA:
Hankintadirektiivin uudistus