Loman ansainta ja lomapalkan laskenta - vuosilomalain muutoksia


Miten lomapalkat ja lomakorvaus lasketaan 1.4.2013 alkaen kertyneistä lomapäivistä?

Hallitsetko työajan ja palkkaustavan muutostilanteet lomapalkan laskennassa? Lomapalkan laskemiseen on tullut muutoksia. Kuukausipalkkaisen lomapalkka lasketaan prosenttiperusteisesti, jos työntekijän työaika ja palkka muuttuvat ansaintavuoden aikana. Jatkossa vuosiloma siirtyy heti ilman 7 päivän karenssia, jos työntekijä sairastuu loman aikana.

Minkälaisen selvityksen työkyvyttömyydestä työnantaja voi vaatia? Milloin loman siirtopyyntö pitää viimeistään tehdä? Karenssipäivien poistamista koskeva muutos tuli voimaan 1.10.2013.

KOULUTTAJA:
Kondelin Antti, KTM, palkkahallinnon asiantuntija
Koulutuksen järjestää YritysAkatemia

OHJELMA:
Loman ansainta ja lomapalkan laskenta