Uusi hankintadirektiivi -miten hankintalaki muuttuu?

EU-parlamentti on hyväksynyt uudet hankintadirektiivit ja uuden hankintalain valmistelu Suomessa on käynnistynyt. Tule kuulemaan millaisia muutoksia hankintalakiin on tulossa ja millä aikataululla. Koulutuksessa keskitymme klassiseen direktiiviin.

 

Osallistujat saavat kokonaiskäsityksen uudistuk-sesta sekä tietoa muutoksista, joihin on hyvä alkaa valmistautua. Kilpailuttaminen tulee käytännössä muuttumaan. Direktiivistä on valittu keskeisimmät muutoskohdat, joihin paneudutaan syvemmin. Osin käsitellään myös oikeuskäytäntöä, joka on vaikuttanut muutosten sisältöön.

 

 

 

 

Päivän ohjelmassa ovat mm: hankintojen jakaminen osiin, miten hankintasopimusta voi jatkossa muuttaa, innovaatiokumppanuus uutena menettelynä, muutokset tarjoajien soveltuvuusehtoihin, tarjousten vertailuun ja elinkaarikustannuksien käyttäminen sekä hankintojen valvonta. Koulutus on suunnattu sekä hankintayksiköille että yrityksille.


KOULUTTAJA:
Tapio Lahtinen, varatuomari, asiantuntija, PTCServices Oy      
Eeva Kiviniemi, asiantuntija, OTM, PTCServices Oy
Mirjam Isoranta, asiantuntija, OTM, PTCServices Oy
Annamari Kontio, varatuomari, asiantuntija, PTCServices Oy      
Koulutuksen järjestää YritysAkatemia

OHJELMA JA AIKATAULU:
Uusi hankintadirektiivi -miten hankintalaki muuttuu?