Asiakaspalvelukoulutukset

 

 

Ota työt haltuun

Työn arki voi olla kaoottista. Tehtävät ”kaatuvat päälle” ja kiireelliset, mutta usein vähemmän tärkeät työt vievät tilaa tärkeimmiltä asioilta. Tehokkaat suunnittelun ja ajattelun työkalut auttavat sinua ottamaan ”työt haltuun”. Syvennymme koulutuspäivän aikana siihen, miten saat työskentelyysi selkeyttä ja hallittavuutta – samalla luovuutta vaalien.

KOULUTTAJA:
Sosiaalipsykologi, työnohjaaja Kati Kärkkäinen    
Koulutuksen järjestää YritysAkatemia

OHJELMA JA AIKATAULU:
Ota työt haltuun

 

 

Haastavat tilanteet asiakaspalvelutyössä

Asiakaspalvelu- ja myyntityöhön kuuluu väistämättä haasteellisia palvelutilanteita, joissa vuorovaikutustaidot ovat avainasemassa. Taitavat vuorovaikutustaidot omaava asiakaspalvelija pystyy halutessaan johtamaan asiakaskohtaamista haluttuun suuntaan. Koulutuksessa tarkastellaan oman persoonan hyödyntämistä, käsitellään erilaisuutta ja harjoitellaan käytännössä vuorovaikutusta helpottavia työkaluja. Luvassa on käytännön neuvoja ja toimintamalleja erilaisten ihmisten kohtaamiseen sekä entistä parempaan yhteisymmärrykseen. Päivän aikana tehdään useita harjoituksia.

KOULUTTAJA:
Yrityskonsultti Lackschewitz Lotta
Koulutuksen järjestää YritysAkatemia

OHJELMA JA AIKATAULU:
Haastavat tilanteet asiakaspalvelutyössäAsiakaspalvelussa onnistuminen

Asiakaspalvelu on yksi tärkeimmistä yrityksen menestyksen tekijöistä. Tämän vuoksi yrityksen on panostettava jokaisen työntekijänsä palvelun laatuun. Asiakkaiden saaminen ja heidän tyytyväisenä pitäminen on moninainen ja vaativa prosessi.
 

Olennaista on, että asiakas tarvitsee juuri kyseistä, organisaation tuottamaa tuotetta tai palvelua. Koska vastaavanlaista tuotetta tai palvelua tarjoaa yleensä myös moni muu yritys, voi ratkaiseva tekijä valintaa tehdessä olla yksilöllinen ja asiakaslähtöinen palvelu.
 Tämän vuoksi ei ole samantekevää, kuinka organisaatiosi työntekijät toimivat arkipäivän tilanteissa ollessaan yhteydessä asiakkaisiin.

KOULUTTAJA:
Yrityskonsultti Lackschewitz Lotta
Koulutuksen järjestää YritysAkatemia

OHJELMA JA AIKATAULU:
Asiakaspalvelussa onnistuminenKiire ja stressinhallinta

Kiire, kiire, kiire. Onko kiire hyvä olotila vai pitäisikö sille tehdä jotakin? Stressi syntyy tilanteessa, jossa ihmiseen kohdistuu niin paljon haasteita ja vaatimuksia, että hänen käytettävissä olevat voimavaransa ovat tiukoilla tai ylittyvät. Kiire on yksi tyypillisimpiä stressin aiheuttajia niin töissä kuin vapaa-ajallakin.

Tällä kurssilla paneudumme esimiehen omiin henkilökohtaisiin kiirehaasteisiin, aikakäsitykseemme ja siihen, miten kiirettä voi kesyttää. Otamme työtä ja elämää hallintaan – sen sijaan, että jatkuva kiire hallitsisi elämäämme.

KOULUTTAJA:
VTM, psykoterapeutti Merja Vuorinen, Easy Living Oy       
Koulutuksen järjestää YritysAkatemia

OHJELMA JA AIKATAULU:
Kiire ja stressinhallintaTyöstressi ja hyvinvoinnin tukeminen

Työssä jaksaminen ja työhyvinvointi koostuvat monista tekijöistä. Niihin vaikuttavat monet organisaatioon, työyhteisöön ja työn kuvaan liittyvät seikat mutta keskeistä on myös työntekijän kyky huolehtia itse omasta työhyvinvoinnistaan.

Koulutuksessa käydään läpi (työ)hyvinvoinnin, (työ)stressin ja (työ)uupumuksen psykologisia tekijöitä tavoitteena lisätä tietoisuutta sekä tarjota käytännön apua työyhteisön ja yksilön psyykkisen hyvinvoinnin parantamiseen. Koulutus soveltuu koko henkilöstön työssä jaksamisen edistämiseen.

KOULUTTAJA:
Psykologi Teemu Heino     
Koulutuksen järjestää YritysAkatemia

OHJELMA JA AIKATAULU:
Työstressi ja hyvinvoinnin tukeminen