Palkkahallinnon koulutukset

 

 

Vuosilomalaki työpaikan arjessa

Koulutuksessa perehdytään käytännönläheisesti vuosilomalain soveltamiseen työpaikoilla. Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille kokonaiskuva vuosilomaetuuksista ja niiden määräytymisestä. Koulutus on vuosilomalain peruskurssi.

Lisäksi koulutuksessa käsitellään yksityiskohtaisemmin yleisimmät erityistilanteet, kuten työssäolon veroiset päivät sairaustapauksissa ja loman siirtyminen työkyvyttömyyden johdosta.

Vuosilomalaissa säädetään loman pituudesta, loman ajankohdasta ja lomapalkasta. Laki takaa työntekijälle oikeuden vuosilomaetuuksiin, jotka ovat oikeus vuosilomaan ja oikeus lomapalkkaan. Lisäksi laissa on säännökset muun muassa vuosiloman säästämisestä ja vuosilomakirjanpidosta.

KOULUTTAJA:
KTM, palkkahallinnon asiantuntija Antti Kondelin
Koulutuksen järjestää YritysAkatemia

OHJELMA:
Vuosilomalaki työpaikan arjessa

  

 

Palkanlaskennan perusteet

Koulutus on tarkoitettu erityisesti aloitteleville palkanlaskijoille, mutta sopii hyvin myös henkilöstöasioiden hoitajille sekä kirjanpitäjille. Koulutuksen jälkeen tunnet palkanlaskennan periaatteet.

KOULUTTAJA:
KLT Mika Vesa, Tilitoimisto Vesa Oy
Koulutuksen järjestää YritysAkatemia

OHJELMA JA AIKATAULU:
Palkanlaskennan perusteetTyömatka ja kustannusten korvaukset

Koulutuksessa käsitellään työmatka käsitteenä, kustannusten korvaukset, työmatkoihin liittyvät työnantajavelvoitteet kotimaassa ja ulkomailla sekä erityisalojen ja -tilanteiden osalta, työmatkoista aiheutuneiden kulujen vähennysoikeus ja vaatimukset matkalaskulle. Lisäksi käsitellään tilanteita, joissa työehtosopimusten määräykset ja verovapaiden kustannusten korvausten edellytykset eivät ole yhteneviä.

KOULUTTAJA:
Leena Juusela, diplomiekonomi, veroasiantuntija, Tuokko Tilintarkastus Oy
Koulutuksen järjestää YritysAkatemia

OHJELMA JA AIKATAULU:
Työmatka ja kustannusten korvaukset


Vaativat tilanteet palkanlaskennassa

Käsittelemme koulutuksessa vuosilomapalkkaan liittyviä asioita sekä työaikojen, vapaiden ja poissaolojen merkitystä palkanlaskentaan.

Lomapalkan laskemiseen on tullut muutoksia. Kuukausipalkkaisen lomapalkka lasketaan prosenttiperusteisesti, jos työntekijän työaika ja palkka muuttuvat ansaintavuoden aikana. Miten lomapalkat lasketaan vuonna 2014?

1.10.2013 jälkeen vuosiloma siirtyy heti ilman 7 päivän karenssia, jos työntekijä sairastuu loman aikana. Minkälaisen selvityksen työkyvyttömyydestä työnantaja voi vaatia? Milloin ilmoitus työkyvyttömyydestä tulee tehdä?

KOULUTTAJA:
KTM, palkkahallinnon asiantuntija Antti Kondelin
Koulutuksen järjestää YritysAkatemia

OHJELMA JA AIKATAULU:
Vaativat tilanteet palkanlaskennassa