Taloushallinnon koulutukset

 

 

Tullaus nyt ja jatkossa

Koulutuksessa käsitellään tulliselvityksen muuttuvia käytäntöjä ja sääntöjä nykyisellään sekä EU:n suurten muutoshankkeiden edetessä. Koulutus soveltuu läpileikkaukseksi tullauksen perustiedoista ja päivitykseksi tullilainsäädännön kehityssuunnasta.

KOULUTTAJA:
Timo Sneck, veroasiantuntija, OTK, Deloitte  
Koulutuksen järjestää YritysAkatemia

OHJELMA JA AIKATAULU:
Tullaus nyt ja jatkossa


Intrastat - sisäkaupan tilastointi Suomessa

Tule oppimaan Intrastat- sisäkaupan tilastoinnin perusteet. Mitkä ovat tiedonantovelvollisuuden yleiset edellytykset? Mitä ongelmakohtia esiintyy?

KOULUTTAJA:
Sari Tuhkanen, tullitarkastaja, Eteläinen tullipiiri      
Koulutuksen järjestää YritysAkatemia

OHJELMA JA AIKATAULU:
Intrastat -sisäkaupan tilastointi Suomessa

 

 

Miten tulkitsen tasetta ja tuloslaskelmaa

Koulutustilaisuudessa opit uusia näkökulmia yrityksen taloudellisen tilanteen arviointiin. Koulutuksen jälkeen kykenet nopeasti erottamaan ”terveet” yritykset ”sairaista” ja osaat tehdä viiden minuutin pika-analyysin yrityksen tilanteesta. Koulutuksessa harjoittelemme todellisten yritysten tilinpäätöksillä, sekä keskustelemme yhdessä ja pohdimme asioita. Koulutuksen jälkeen sovellat oppimaasi käyttämällä P- Analyzer Graafinen Tunnuslukuanalyysi -ohjelmistoa, joka jaetaan aineiston liitteenä.

KOULUTTAJA:
Pekka Aho, taloustieteen tohtori, Solutions for Business and Brains Oy      
Koulutuksen järjestää YritysAkatemia

OHJELMA JA AIKATAULU:
Miten tulkitsen tasetta ja tuloslaskelmaa


Kassavirtalaskelmat

Yritys- ja yhteisöjohdolle ja heitä tukeville talous-, tuotanto-, toiminta- ja markkinointihenkilöille tarkoitettu kassavirtojen mallinnuskoulutus tehostaa johtamista, säästää aikaa ja rahavaroja sekä auttaa hallitsemaan riskejä entistä paremmin. 

Kassavirtojen mallinnuksen tarkoituksena on turvata kassavirran häiriötön jatkuvuus sekä auttaa tasoittamaan kassavirtojen kausivaihteluita. 
Koulutuksessa käytettävät Excel-työkalut saat omaan käyttöösi ja ne sisältyvät koulutuksen hintaan  -  samoin kuin koulutuksen jälkeinen tuki.  Jos otat koulutukseen mukaan oman kannettavan tietokoneen, voit niin halutessasi aloittaa kassavirtojen simuloinnin jo koulutuspäivän aikana. Ota tällöin mukaasi myös kahden edellisen vuoden lyhyet tuloslaskelmat ja taseet sekä tuoreimmat kirjanpitoraportit (tulos ja tase) kuluvan tilikauden alusta viimeisimmän laskentakuukauden loppuun asti.

KOULUTTAJA:
Riku Lehtinen, yrityssuunnittelija, LJK, Tuloksentekijät Oy
Koulutuksen järjestää YritysAkatemia

OHJELMA JA AIKATAULU:
Kassavirtalaskelmat

 

Talouden perusteet

Tulosvastuullisissa tehtävissä työskenteleville esimiehille ja asiantuntijoille talouden ymmärtäminen on elintärkeää. Voit helpottaa työtäsi, kun voit luottaa omaan talouden tuntemukseesi esimies- ja asiantuntijataitojesi ohella. Kurssilla opit perusasiat yritystaloudesta, tulkitsemaan talouden tunnuslukuja ja ymmärtämään taloussanastoa. Lisäksi ymmärrät, mitä yrityksen tärkeimmät raportit kertovat ja mitä niistä tulisi nähdä. Kaikki se mitä jokaisen esimiehen ja asiantuntijan tulee tietää taloudesta.

KOULUTTAJA:
Pekka Aho, taloustieteen tohtori, Solutions for Business and Brains Oy      
Koulutuksen järjestää YritysAkatemia

OHJELMA JA AIKATAULU:
Talouden perusteetArvonlisäveron vähennysoikeus, laskutussäännökset

ja ajankohtaiset kysymykset

Vähennysoikeuden osalta käydään läpi niin yleiset säännökset, vähennysoikeuden rajoitukset kuin myös erityisesti rajanveto-ongelmia aiheuttavia kustannuksia kuten edustus, markkinointi, neuvottelut ja erilaisiin kulkuneuvoihin liittyvät kustannukset.

Nykyiset laskutussäännökset käsitellään erityisesti vuoden 2013 keskeisten muutosten osalta. Lisäksi esimerkkejä laskumerkinnöistä eri tilanteissa, myös kansainvälisen kaupan osalta.

Ajankohtaiset, uusimmat oikeustapaukset käydään myös läpi ja lisäksi tarkastellaan viimeaikaisia ja mahdollisesti tulossa olevia muutoksia.


KOULUTTAJA:
Leena Juusela, diplomiekonomi, veroasiantuntija, Tuokko Tilintarkastus Oy
Koulutuksen järjestää YritysAkatemia

OHJELMA JA AIKATAULU:
Arvonlisäveron vähennysoikeus, laskutussäännökset ja ajankohtaiset kysymykset


Kirjanpidon perusteet

Koulutuksessa käydään läpi liikekirjanpidon perusasiat: uuden kirjanpitolain ja -asetuksen keskeiset asiat, kahdenkertaisen kirjanpidon perusteet, tilikartta, tositteiden kirjaaminen, tositteille asetetut vaatimukset kirjanpitolain vaatimusten mukaan, arvonlisäveron käsittely kirjanpidossa sekä kuukausitäsmäytykset.

Koulutus on tarkoitettu Sinulle, joka haluat ymmärtää kirjanpidon perusasiat. Koulutus antaa valmiudet peruskirjanpidon hoitamiseen esim. tilitoimistoa varten.

KOULUTTAJA:
Mika Vesa, KLT, Tilitoimisto Vesa Oy         
Koulutuksen järjestää YritysAkatemia

OHJELMA JA AIKATAULU:
Kirjanpidon perusteet


Tilinpäätöksen perusteet

Koulutuksessa syvennytään tilinpäätöksen laatimiseen liittyviin peruskysymyksiin.

KOULUTTAJA:
Mika Vesa, KLT, Tilitoimisto Vesa Oy         
Koulutuksen järjestää YritysAkatemia

OHJELMA JA AIKATAULU:
Tilinpäätöksen perusteet